© GLORIA

BE 836533839

© GLORIA

Veerstraat 8

9800 Sint-Martens-Leerne

BELGIE

+32/(0)473 823 297

Please reload

Recente berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Uitgelichte berichten

Het narcistische gezin: als ouders enkel van zichzelf houden

June 29, 2018

 

We komen allemaal tijdens ons leven in aanraking met moeilijke mensen. Het verschil onderkennen tussen wat normale moeilijke eigenschappen en wat tekenen van een persoonlijkheidsstoornis zijn, is dan ook niet altijd even gemakkelijk. Het is echter wel belangrijk om dat te kunnen doen. Om zelf succesvol nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te kunnen voortzetten op een gezonde manier.

 

Als je bent opgevoed door één of zelfs twee narcistische ouders, is je geleerd dat de narcist altijd gelijk heeft en jij nooit. Dit leidt ertoe dat je gaat twijfelen aan je eigen beoordelingsvermogen. En waarschijnlijk het gevoel hebt dat je het nooit goed genoeg kan doen. Maar ook dat je nooit hebt ingezien dat dit geen normale gevoelens zijn om te ervaren tijdens je jeugd maar dat deze voortkomen uit gedragingen, die symptomatisch zijn voor een persoonlijkheidsstoornis. Want een narcistische ouder is niet echt in staat tot houden van kinderen, zo'n ouder houdt alleen van wat een kind voor hem of haar kan betekenen.

 

Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Narcisme wordt meestal gezien als een zelfzuchtige attitude en gedrag, waarbij er weinig tot geen echte empathie voor anderen bestaat. Een kind loopt narcistische beschadiging op, wanneer niet tegemoet wordt gekomen aan zijn primaire emotionele behoeften. Een narcistische ouder heeft een enorme behoefte aan aandacht en verzorging, omdat deze zelf hetzelfde heeft doorgemaakt tijdens de vroege jeugd. Verwaarlozing, emotionele, fysieke of seksuele mishandeling maar ook een gebrek aan structuur of verstikking kunnen een kind enorm beschadigen. Een narcistische stoornis ontstaat wanneer het ego een rookgordijn opwerpt voor deze beschadigingen om de diepe pijn en schaamte te kunnen verhullen. Het kind wat zijn grenzen nooit mocht aangeven blijft steken in de ontwikkeling met het geloof dat het onveilig is, onwaardig en er eigenlijk niet mag zijn. Doordat het kind blijft steken in een primaire vorm van verdediging, slaagt het ook later niet in zich los te maken van de ouders.

 

Een ouder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis streeft er continu naar om zijn of haar fragiele zelfvertrouwen in stand te houden door het leven in een fantasie wereld met enorme blinde vlekken in zijn of haar manier van denken. Een fantasie wereld, waarin aan alle behoeften wordt voldaan. Vaak is er sprake van een grote involvement met materiële zaken zoals uiterlijk, geld, status of macht. Er bestaat een grote angst voor gevoelens, diepe vriendschap en intimiteit en het lijkt onmogelijk om te komen tot een volwassen liefdesrelatie. Wanhopig en boven alles probeert de narcist te compenseren voor alles wat in de vroege jeugd ontbrak. En stelt hierdoor onrealistische verwachtingen aan anderen om zichzelf beter te voelen. Negatieve emotionele stress dient te allen tijde te worden vermeden. Het is dan ook veel gemakkelijker om een ander de schuld te geven in plaats van ook zichzelf te zien als een deel van een probleem.

 

In de kern zal een narcistische ouder altijd denken dat hij of zij superieur is aan anderen. Wanneer een narcistische vader of moeder niet krijgt wat hij of zij wil, voelt deze zich direct gedegradeerd. Al die gevoelens van angst, pijn of zelfs wanhoop zijn gewoon te veel. Mensen met een narcistische stoornis zien dingen verkeerd en zijn niet in staat om iets van twee kanten te bekijken. Over het algemeen ontstaat er een goed gevoel wanneer het valse zelfbeeld wordt bevestigd en wordt er geen schuldgevoel ervaren, wanneer anderen door hen worden misbruikt. Ze zijn erg overgevoelig voor kritiek en vallen ofwel aan ofwel maken dat ze wegkomen. Op deze wijze nemen ze geen enkele verantwoordelijkheid voor het leren van de eigen fouten en uiteindelijk voor opgroeien als een volwassen mens met volwassen emoties. .

 

Hoe voelt het om op te groeien binnen een narcistische familie?

*Het werd niet toegestaan om gevoelens te hebben die de ouders van slag zouden maken.

*Als kind moet je tegemoet komen aan de emotionele behoeften van de ouders.

* Je leerde al snel dat jouw behoeften niet werden gewaardeerd en stopte er dan ook mee om te proberen ze vervuld te krijgen.

* Je had het gevoel dat je jou altijd op zo'n manier moest gedragen dat het jouw ouders tevreden stelde.

* Jouw familie moest goed ogen voor de buitenwereld, dus er werd van verwacht dat wat zich in huis afspeelde niet aan anderen  werd verteld.

* Er werd van jou verwacht dat je de wensen van de ouders raadde en hieraan tegemoet kwam zonder dat ze daar om hoefden te vragen.

* Als je probeerde om grenzen te stellen, werden/worden deze genegeerd door jouw ouders.

* Het was niet toegestaan om fouten te maken of van mening te veranderen.

* Hoe minder emotionele steun je krijgt/kreeg, hoe banger je bent/was deze steun te verliezen.

* Je leerde super verantwoordelijk te zijn om jouw ouders te plezieren.

* Je leerde dat ouders egoïstisch mogen handelen, omdat ze daar recht op hebben.

* Je hebt een enorme behoefte aan externe bevestiging.

* Je leerde al vroeg om goed te presteren, waarbij vaak jouw prestaties niet werden gewaardeerd.

* Jouw ouders reageren gekwetst of boos op kritiek en dus leerde je al snel om geen turbulentie te veroorzaken.

* Je moet jouw gevoel van "ik" opgeven om in de familie te kunnen overleven.

 

Veilige ouders komen tegemoet aan de emotionele en fysieke behoeften van een kind. 

Ze stellen heldere grenzen voor zichzelf en geven jou de ruimte om hetzelfde te doen. 

Ze respecteren de grenzen van het kind en zorgen dat het veilig is en zich veilig voelt. 

Ze houden zich niet bezig met manipulatie of "mindgames". 

Een veilige ouder stelt sterke en positieve waarden voor het gezin vast en leeft daar ook naar. 

Een liefhebbende ouder geeft zijn of haar kinderen de gelegenheid de eigen behoeften te uiten en kan een intieme en gelukkige relatie aangaan en in stand houden. 

 

Narcistische ouders kunnen dit niet. Bij hen gaat het er als volgt aan toe:

Iedere conversatie gaat uiteindelijk over hem of haar.

Verwacht dat je altijd tegemoet komt aan zijn of haar emotionele behoeften.

Negeert de impact, die negatief commentaar op jou heeft.

Bekritiseert of kleineert je continu.